Jelena Lela Stupar

Nešto o ljubavi 💚

  Svi se pitaju kako i odakle dolazi ljubav. Taj pojam je često bio i biće u vrtlogu najviših filozofskih rasprava. Neki tvrde da je ljubav DAR, neki da je OKOV, neki govore da je to najviši oblik mudrosti, koju je propovedao i sam Hrist, a neki pak da je ljubav ŽRTVA, tj. POŽRTVOVANJE.. Zaljubljenost […]