Jelena Lela Stupar

Početak

    Oduvek sam imala onaj osećaj da postoji ona SILA, jaka, moćna, toliko snažna da može promeniti čitav um, svet, univerzum. Znala sam da me nešto prati, iskušava, cima, uvlači i izvlači iz svega, obrće i okreće kako joj se ćefne.. Čvrsto sam stajala iza toga da  Bog ili Sveukupna Energija ima moć nada […]